$article->name

Strečing

So strečingom sa stretávame už od detstva. Spomínate si aj vy na hodiny telesnej výchovy? Určite budete s nami súhlasiť, že všetky mali rovnaký začiatok

 

Význam dynamického a statického strečingu pri športových aktivitách

Slovo strečing má svoj pôvod v Anglicku – stretching, čo znamená naťahovanie a rozťahovanie. Ide o aktívne cvičenie jednotlivca, ktorého cieľom je ponaťahovať predovšetkým skrátené svaly, zlepšiť ohybnosť i pohyblivosť muskulatúry a predchádzať zraneniam. Na základe aktivity, ktorú pri strečingu vykonávame, ho možno rozdeliť na dynamický a statický.

 

 

            S dynamickým strečingom sa stretávame už od detstva. Spomínate si aj vy na hodiny telesnej výchovy? Určite budete s nami súhlasiť, že všetky mali rovnaký začiatok. Po nástupe nás čakala rozcvička. Jej cieľom bolo precvičiť si  jednotlivé partie tela, a tak ich pripraviť na ďalšie špecifikované športové aktivity. A presne na takomto princípe je postavený dynamický strečing, ktorý:

 1. rozprúdi krv v organizme, a teda ho zahreje;
 2. zrýchli metabolizmus;
 3. pripraví ústrojenstvo na nasledujúcu špecifickú fyzickú záťaž;
 4. je prevenciou pred vznikom zranení;
 5. zvyšuje flexibilitu svalov.

 

Pomocou dynamického strečingu (napr. švihy paží, výkopy nôh, rotácie trupu, kmity, výpady, drepy...) rozcvičíme a pripravíme svaly i šľachy tak, aby čo najlepšie pracovali počas nasledujúcej amatérskej alebo profesionálnej športovej aktivity, tréningu a pod.

Vykonávame ho buď od horných partií smerom nadol, alebo naopak. Jednotlivý akt naťahovania by mal trvať približne 8-10 sekúnd. Nikdy však  nesmieme prekročiť hranicu bolesti a ísť do extrémov.

Ak pri naťahovaní pocítime prudkú bolesť, ide o reakciu nervového systému, akési varovanie. Športovec by mal správne zareagovať, a teda uvoľniť napätie, po ktorom dochádza k stiahnutiu svalstva.

 

 

            Statický strečing sa vykonáva na záver športovej aktivity, pričom ide o individuálne naťahovanie svalov. Jeho hlavnými benefitmi sú:

 1. regenerácia svalstva a nervovej sústavy (uvoľnenie, ponaťahovanie, relaxácia);
 2. prevencia proti poraneniam svalov, zraneniam a bolestivosti po vykonanej športovej  záťaži;
 3. vplyv na výkon v budúcnosti, pretože pravidelným statickým strečingom dochádza k väčšiemu roztiahnutiu a rozsahu maximálneho natiahnutia.

Statický strečing sa praktizuje vždy od hora nadol, a teda od naťahovania a uvoľňovania krčného svalstva postupujeme k nohám a chodidlám. Jednotlivý akt týchto regeneračných cvičení by mal trvať 15-20 sekúnd.

Význam strečingu pri akejkoľvek športovej aktivite by nemal nikto z nás podceňovať. Ako je neodmysliteľnou súčasťou napr. profesionálnych atlétov, rovnako by mal byť bežný napr. aj pre amatérskych  kulturistov, lyžiarov atď. 

 

 

Okrem spomínaných funkcií strečingu doplníme, že vo všeobecnosti taktiež zlepšuje koordinačné schopnosti, vplýva na mentálne uvoľnenie, a teda psychiku človeka a napomáha správnemu držaniu tela.

Nezabúdajme však, že pri jeho vykonávaní treba dodržiavať správnu techniku, aby sme dosiahli žiadané efekty a nie nežiadúce účinky.

 

Autor: KvalitnéSlužby.sk


Všetky práva vyhradené © 2015. Obsah tohoto blogu podlieha autorskému právu podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S